Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Gần đây đọc nhiều thông tin ở các nước và trên các mạng thấy ở ông Trương Tấn Sang có nhiều yếu tố cấu thành tội phản bội tổ quốc. Bộ chính trị Đảng CSVN cần xem xét yếu tố này ở ông Trương Tấn Sang, bởi các mối quan hệ sau:


- Ông Trương Tấn Sang kết thân với nhóm phản động Nguyễn Hữu Hiền, Trần Huỳnh Duy Thức và được nhóm này coi là ngọn cờ, là minh chủ để chuẩn bị lật đổ chính quyền cách mạng. Ông Trương Tấn Sang bị bọn phản động lưu vong móc nối. Châu Xuân Nguyễn ở Úc từng được ông Trương Tấn Sang hứa cho làm Phó Thủ tướng hoặc Bộ trưởng nên gần đây vẫn cao giọng ca ngợi ông Trương Tấn Sang hết lời. Ông Trương Tấn Sang viết thư đề nghị đưa Nguyễn Hữu Hiền làm Cục  trưởng Bộ bưu chính viễn thông, giới thiệu Đặng Thị Hoàng Yến vào Quốc hội… để làm gì ? có phải giúp cho chúng leo vào cơ quan nhà nước ta để rồi cùng lật đổ không ?

- Ông Trương Tấn Sang đi đêm với Trung Quốc, gặp riêng ở Trung Quốc, chỉ một mình gặp Hồ Cẩm Đào ở Nhật Bản. Bàn cái gì ? tôi nghĩ cùng một rơ như Hunsen, vì tiền, vì ghế mà bán rẻ tổ quốc.

- Gần đây mạng Quan làm báo, 1 tờ báo mạng lớn tiếng kêu gọi dân xuống đường, 1 tờ báo mạng nịnh bợ Trung quốc (gần đây sợ lộ tẩy trở giọng “bảo vệ biển đông”, người ta nói đây là của Ông Trương Tấn Sang. Bọn Châu Xuân Nguyễn, Nguyễn Sĩ Bình đã nắm tờ báo này thì chính nó là báo phản động, chúng phò ông Trương Tấn Sang, thì ông Sang là cái gì ?

Trong tình hình đất nước khó khăn, kinh tế bị khủng hoảng, Trung quốc bao vây thì ông Sang chủ trương tấn công Chính phủ với mưu mô toàn diện nhân việc chỉnh đốn Đảng là mưu tính gì – nếu không phải là để lật đổ chính phủ, là để thay đổi thể chế đảng ta.

Xin hỏi ông Trương Tấn Sang:
Tôi đọc được trên mạng ông đã có những lần đi đêm với Trung Quốc, 8 vấn đề ông thoả thuận với Trung Quốc là những vấn đề gì ? bán cho Trung Quốc bao nhiêu đảo ? ở hội nghị Apec Nhật Bản ông lại gặp riêng Hồ Cẩm Đào. Chỉ một mình ông với Đặng Thành Tâm mà không có quan chức ngoại giao Việt Nam,  bàn cái gì mà bí mật vậy, thoả thuận cái gì nữa, có phải ông đồng ý cho lập cái Thành phố Tam Sa không ? Việc tàu hứa ông lên Tổng bí thư là để làm tay sai cho Tàu thôi, cái chính là chúng cho ông tiền, bao nhiêu ? ông có dám kiểm điểm trước Bộ chính trị không ? có thể ông sẽ nói là không có. Ông có biết vừa rồi Tàu cho Hunsen bao nhiêu – cả thế giới biết điều đó, các nguyên thủ Asean biết rõ điều đó. Đồng tiền đã làm cho Hunsen mờ mắt. Với danh nghĩa Chủ tịch Asean, Hunsen đã không ra tuyên bố chung vì vấn đề biển Đông. Chỉ như vậy thôi mà Trung Quốc phải bỏ cả đống tiền cho Hunsen thì việc ông đi đêm, thoả thuận ngầm và bán đứng biển đảo Việt Nam, Trung Quốc phải cho hàng chục triệu đô la Mỹ là chuyện đương nhiên. Ông Tư Sang, ông cần kiểm điểm nghiêm khắc việc này trước BCH Trung ương Đảng CSVN và cần dừng bàn tay bán nước lại.
Tôi chưa nói đến chuyện đạo đức, chuyện chia rẽ đoàn kết nội bộ để kẻ thù lợi dụng, mà chỉ nói những hành động cấu thành tội phản bội tổ quốc của ông Trương Tấn Sang, rất mong mọi người xem xét và phán xử.

Minh Trần

Nguồn: http://chuquyenbiendongvietnam.wordpress.com/2012/08/22/ttruong-tan-sang-co-phan-boi-to-quoc-khong/
Bình luận với Facebook: