Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Với quan điểm tôn trọng tinh thần dân chủ, CDQL đã tạo một môi trường để người dân thoải mái bày tỏ chính kiến của mình mà không qua kiểm duyệt, tuy nhiên, thời gian qua có quá nhiều comment nặc danh mang tính thóa mạ, thiếu văn hóa đến mức tục tĩu làm bẩn không gian thảo luận. Qua nhiều ý kiến phản ứng từ độc giả, BBT quyết định tăng cường việc dọn dẹp các nội dung trên. Từ nay, những comments thuộc dạng sau sẽ bị BBT dọn dẹp bất cứ lúc nào mà không cần thông báo:

  • Chửi thề, văng tục.
  • Thóa mạ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Không liên quan đến chủ đề bài viết.
  • Mượn diễn đàn thảo luận để quảng cáo, spam, phát tán virus.
Chúng tôi nhắc lại mục đích tồn tại và tôn chỉ hoạt động của CDQL là giúp Nhân dân có thể đánh giá năng lực, nhân cách của những vị lãnh đạo đang và sẽ điều hành đất nước. Trong đó việc lên án, bài trừ nạn tham nhũng được ưu tiên hàng đầu.

BBT Chân dung Quyền lực
Bình luận với Facebook: